Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Reklamácie

5. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

Dôvody reklamácie:
Na tovare sa vyskytli vady po prevzatí tovaru pri používaní v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Postup reklamácie tovaru:

1. Doručený tovar si prezrite bezodkladne po jeho doručení. Tovar používajte obvyklým spôsobom a pri jeho nosení a čistení dodržiavajte odporúčania výrobcu.

2. Prípadnú vadu výrobku oznámte bezodkladne po jej zistení.

3. Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte e-mailom na adrese eshop@golfcentrum.sk s udaním tovaru a čísla faktúry, a popisom vady tovaru.

4. Následne tovar zašlite na našu určenú adresu ako balík (reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, lebo takýto balík neprevezmeme). Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

5. K reklamovanému tovaru priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, prípadne záručného listu (najmä u obuvi), ktoré ste od nás prijali a kompletne vyplnený Reklamačný formulár, ktorý je prístupný na stiahnutie dole.

6. Reklamovný tovar zasielate na vlastné náklady, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý.

7. Po prijatí tovaru Vás budeme informovať o ďalších krokoch reklamácie a predpokladanom čase jej vybavenia. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete e-mailom informovaní o výsledku reklamácie a zašleme Vám reklamačný protokol.

Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka


Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky.

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby ste boli s nákupom a našimi službami spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne nedostatkov, kontaktujte nás e-mailom na adrese eshop@golfcentrum.sk.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Reklamácie tovaru

Reklamácie

5. Zodpovednosť za vady, reklamácie, záruka

Dôvody reklamácie:
Na tovare sa vyskytli vady po prevzatí tovaru pri používaní v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Postup reklamácie tovaru:

1. Doručený tovar si prezrite bezodkladne po jeho doručení. Tovar používajte obvyklým spôsobom a pri jeho nosení a čistení dodržiavajte odporúčania výrobcu.

2. Prípadnú vadu výrobku oznámte bezodkladne po jej zistení.

3. Pred samotnou reklamáciou nás kontaktuje a informujte e-mailom na adrese eshop@golfcentrum.sk s udaním tovaru a čísla faktúry, a popisom vady tovaru.

4. Následne tovar zašlite na našu určenú adresu ako balík (reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, lebo takýto balík neprevezmeme). Zásielku vo vlastnom záujme pošlite ako doporučený balík s poistením na hodnotu tovaru (v prípade straty alebo znehodnotenia balíka si ho budete môcť s podacím lístkom na pošte reklamovať).

5. K reklamovanému tovaru priložte kópiu daňového dokladu - faktúry, prípadne záručného listu (najmä u obuvi), ktoré ste od nás prijali a kompletne vyplnený Reklamačný formulár, ktorý je prístupný na stiahnutie dole.

6. Reklamovný tovar zasielate na vlastné náklady, a ak je to možné, tak v originálnom balení tovaru. Reklamovaný tovar musí byť čistý a suchý.

7. Po prijatí tovaru Vás budeme informovať o ďalších krokoch reklamácie a predpokladanom čase jej vybavenia. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Okamžite budete e-mailom informovaní o výsledku reklamácie a zašleme Vám reklamačný protokol.

Adresa určená pre zasielanie reklamovaného tovaru je:

GOLF CENTRUM, s.r.o.
Reklamačné oddelenie Eshop
Vienna Gate Galéria, Kopčianska ul.8-10
85101 Bratislava-Petržalka


Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok a Všeobecné obchodné podmienky.

UPOZORNENIE: adresa sídla spoločnosti neslúži na vrátenie tovaru

Snažíme sa robiť všetko pre to, aby ste boli s nákupom a našimi službami spokojní. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne nedostatkov, kontaktujte nás e-mailom na adrese eshop@golfcentrum.sk.