Otvoriť menu
Logo
Otvoriť vyhľadávanieuser-icon

Prihlásiť sa

Prejsť na košík
0

900.99 EUR

Palice Taylor Made Qi10 – odpúšťanie majú v rodine

24.01.2024

Golfové palice

 

Palice Taylor Made Qi10

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac odpúšťajúci.

Rodina Qi10 je navrhnutá pre vyváženú zmes vzdialenosti a tolerantnosti voči nepresne trafeným ranám.

Moment zotrvačnosti (MOI) je technický termín, ktorý sa v golfe často používa, a hoci to môže byť bežný výraz pre inžinierov, je to koncept, ktorý ste možno až tak nepoznali. Doteraz.

 

 

Čo vlastne  je MOMENT ZOTRVAČNOSTI?

V golfe je najjednoduchšie vysvetlenie momentu zotrvačnosti (MOI) toto: MOI = odpúšťanie. Čím vyššie číslo momentu zotrvačnosti, tým je palica zhovievavejšia voči nepresne trafeným ranám a teoreticky je ňou ľahšie dosiahnuteľná dobrá rana.

Ale poďme sa ponoriť trochu hlbšie, aby sme pochopili vedu za týmto základným meradlom konštrukcie golfových palíc.

 

 

DEFINOVANIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI

Pre fyzikov je moment zotrvačnosti mierou odporu objektu voči zmene počas pohybu.

Je za tým  komplikovaný vzorec, ktorý zahŕňa osový vplyv, rozloženie hmoty a rotáciu.

Keďže čitate tento článok na našej stránke, ste golfista a nie fyzik, preto vysvetlenie zjednodušíme na výrazy, ktoré vo svete golfu dávajú väčší zmysel.

Zjednodušme to na odolnosť hlavy palice voči skrúteniu, keď narazí na golfovú loptičku pri úderoch trafených mimo ideálneho stredu (sweet spot).

Hlava palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) odoláva krúteniu viac ako hlava palice s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI).

Čím menej sa hlava palice pri údere skrúti, tým viac energie dokáže preniesť na golfovú loptičku, a tým lepší je úder a aj dosiahnutý výsledok.

 

 

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI & KONŠTRUKCIA PALICE

Keďže údery mimo ideálneho stredu palice sú u golfistov na všetkých úrovniach bežné,  v Taylor Made sa zamerali na moment zotrvačnosti (MOI), aby zmiernili tento dopad.

Konštruktéri golfových palíc Taylor Made sú čarodejníci s MOI. Dokázali vyladiť rozloženie hmotnosti, veľkosť hlavy a ďalšie faktory, aby optimalizovali moment zotrvačnosti pre každý typ palice a dosiahli požadovaný výsledok odpalu, rotácie a vzdialenosti pri nepresne trafených úderoch.

Vysoký moment zotrvačnosti (MOI) znamená, že hmotnosť je strategicky umiestnená do hlavy palice, ďalej od pätky.

Toto šikovné rozloženie hmotnosti pomáha úderovej ploche palice zostať priamo v údere, aj keď nepredvediete dokonalý úder a odpálite loptičku mimo optimálneho bodu odpalu (sweet spot). Výsledkom je, že úderová plocha palice sa s menšou pravdepodobnosťou skrúti alebo pootočí pri zásahoch mimo stredu, čo uľahčuje udržanie kontroly pri odpale.

Iný spôsob, ako to vysvetliť: hlava palice sa pohybuje naozaj rýchlo, kým ňou šviháte a loptička je nehybná. Ak je miesto nárazu v čase kolízie medzi loptičkou a palicou smerom k špičke, tvár palice sa prirodzene bude chcieť otočiť/otvoriť. Ak príde k nárazu na pätku, tvár palice sa bude chcieť zavrieť.

U  palíc s konštrukciou s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI) to môže viesť k rôznym zlým výsledkom. Palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) tieto javy minimalizujú a hráč golfu je schopný dosiahnuť konzistentnejší výkon aj pri chybných zásahoch.

 

 

SWEET SPOT & RÝCHLOSŤ LOPTIČKY

Sweet spot je ideálnym miestom na úderovej ploche palice, ktorým keď sa zasiahne loptička pri údere, výsledkom je maximálna rýchlosť a vzdialenosť loptičky.

Moment zotrvačnosti môže ovplyvniť veľkosť a umiestnenie sweet spotu. Hlava palice s vyšším momentom zotrvačnosti (MOI)  bude mať väčší sweet spot, čo znamená, že je pravdepodobnejšie, že dosiahneme maximálnu rýchlosť loptičky a tým pádom dosiahneme aj väčšiu vzdialenosť.

 Na druhej strane, hlava palice s nižším momentom zotrvačnosti bude mať menší sweet spot, čo znamená, že pri zásahoch mimo stredu je väčšia pravdepodobnosť, že stratíme rýchlosť loptičky a vzdialenosť.

 

LET A DISPERZIA LOPTIČKY

Moment zotrvačnosti tiež ovplyvňuje let loptičky a rozptyl pri dopade.

Hlava palice s vyšším momentom zotrvačnosti vytvorí konzistentnejší let loptičky a užší rozptyl. Je to preto, že je menej pravdepodobné, že sa hlava palice skrúti alebo otočí pri zásahu mimo stredu, výsledkom čoho je stabilnejšia a predvídateľnejšia strela.

Na druhej strane hlava palice s nižším momentom zotrvačnosti môže produkovať nepravidelnejší let lopty a širší rozptyl, čo sťažuje kontrolu pri dopade loptičky.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI (MOI) PRI PALICIACH

Golfové palice nie sú zvyčajne označené číslom MOI rovnakým spôsobom, tak ako sú štandardne označené uhlom loftu alebo tuhosťou shaftu. Avšak pri každom type palice (driver, fairway, železá, putter) existuje množstvo premenných, ktoré môžu ovplyvniť moment zotrvačnosti.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI DRIVEROCH

Pokiaľ ide o drivre, moment zotrvačnosti je kritickým faktorom.

Drivre s vysokým momentom zotrvačnosti môžu dosahovať menšie krútenie pri zásahoch mimo stredu, čo je životne dôležité pre udržanie rýchlosti a smeru loptičky pri odpaloch z odpaliska. Konštruktéri Taylor Made často posúvajú limity momentu zotrvačnosti až na hranu v rámci predpisov USGA, využívajúc pokročilé materiály a dizajn hlavy palíc, vrátane obvodového zaťaženia a strategického umiestnenia ťažiska na maximalizáciu momentu zotrvačnosti, vďaka čomu sú zhovievavé pre ľudí s vysokým aj nízkym handicapom.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI PUTROCH

Putter je možno najviac na presnosť orientovaná palica v golfovom bagu a moment zotrvačnosti pri nej hrá významnú úlohu.

Putter s vyšším momentom zotrvačnosti odolá krúteniu pri úderoch mimo stredu, čo môže spôsobiť obrovský rozdiel v smere loptičky na greenoch a konzistentnosti tempa.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI ŽELEZÁCH

Sady želiez profitujú z momentu zotrvačnosti v zmysle lepšej kontroly nad letom loptičky a konzistentného letu loptičky.

Železá s vyšším momentom zotrvačnosti pomáhajú eliminovať tresty za chybné zásahy. Výrobcovia palíc používajú rôzne technológie na dosiahnutie vyššieho MOI, ako je vloženie dutín do hlavy palíc a úpravy obvodového vyváženia.

Železá s vyšším momentom zotrvačnosti môžu byť obzvlášť užitočné pre ľudí so stredným až vysokým hendikepom, ktorí vyžadujú od golfovej palice dodatočné odpúšťanie.

Naopak, železá s nižším momentom zotrvačnosti môžu ponúkať lepšie možnosti tvarovania rany, ktoré uprednostňujú hráči s vyššou rýchlosťou švihu, požadujúci veľkú presnosť úderu loptičky.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI WEDŽIACH

Wedže majú zvyčajne nižší moment zotrvačnosti v porovnaní s inými palicami, pretože sú navrhnuté primárne pre schopnosť úderov okolo greenov.  

Koncept momentu zotrvačnosti však stále platí. Napríklad, niektoré wedže budú používať konštrukčné prvky, ako sú väčšie plochy hlavy alebo špecifické typy drážkových vzorov na úderovej ploche, aby pomohli minimalizovať stratu rotácie pri zásahoch mimo stredu, čo môže pomôcť pri plných švihoch z férveje alebo rafu.

 

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI FÉRVEJOVÝCH DREVÁCH

Férvejové drevo s vyšším momentom zotrvačnosti poskytuje stabilnú úderovú plochu pri odpale, najmä pri zásahoch mimo stredu, čo je bežný jav pri golfistoch všetkých úrovní a zručností pri hraní férvejovými drevami.

Pridaná tolerancia pri paliciach s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) pomáha udržiavať rýchlosť loptičky, znižuje rozptyl, čo môže umožniť zásadný rozdiel výsledku - medzi trafením grínu napr. na dlhom 5-páre  alebo trafením férveje na úzkom 4-páre.

 

 

Driver Taylor Made Qi10 MAX

 

Čím väčšia zotrvačnosť, tým zhovievavejší driver. Hoci tento koncept znie dosť jednoducho, jeho reálne dosiahnutie v konštrukcii palíc je úplne iný príbeh.

Predstavujeme vám driver Taylor Made  Qi10 Max: zažite rýchlosť Taylor Made s vysokou tolerantnosťou a vysokým momentom zotrvačnosti 10K.

 

 

POROZUMENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI

Pre fyzikov je moment zotrvačnosti mierou odporu objektu voči zmene počas pohybu. Je za tým  komplikovaný vzorec, ktorý zahŕňa osový vplyv, rozloženie hmoty a rotáciu.

Pretože sme golfisti a nie fyzici, vysvetlenie zjednodušíme: je to všetko o stabilite a tolerancii pri údere. Zjednodušme to na odolnosť hlavy palice voči skrúteniu, keď narazí na golfovú loptičku pri úderoch trafených mimo ideálneho stredu (sweet spot).

Hlava palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) odoláva krúteniu viac ako hlava palice s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI). Čím menej sa hlava palice pri údere skrúti, tým viac energie dokáže preniesť na golfovú loptičku, a tým lepší je úder a aj dosiahnutý výsledok.

Keď hovoríme, že Qi10 Max sa môže pochváliť momentom zotrvačnosti 10K, nehádžeme len čísla – definujeme novú hranicu odpúšťania.

Ako bolo dosiahnutý momentom zotrvačnosti 10 000?

 

 

SKONŠTRUOVANÉ PRE ODPÚŠTANIE A STABILITU

Qi10 Max má plytší tvar hlavy a dlhší o 8 mm, ktorý siaha spredu dozadu a výrazne zvyšuje zotrvačnosť tým, že umožňuje umiestniť hmotu ďalej od stredu hlavy palice.

 

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

 

Qi10 MAX: ČO REÁLNE ZNAMENÁ 10K PRE GOLFISTU?

Vo svojej najjednoduchšej forme vyšší moment zotrvačnosti  = viac odpustenia.

Vyšší moment zotrvačnosti znižuje rotáciu hlavy pri nárazoch mimo stredu, chráni rýchlosť loptičky pri nepresných zásahoch, vytvára konzistentnejšie podmienky pri vzlete.

Táto úroveň odpúšťania nie je len pocit; je to niečo, čo sa dá merať.

Driver Qi10 Max sa môže pochváliť kombinovaným celkovým momentom zotrvačnosti 10 000 g-cm² (10 K).

Tento výkon je výsledkom použitia pokrokových ľahkých materiálov, premysleného tvaru hlavy a strategického umiestnenia hmotnosti.

Je to palica, ktorú by si mal každý golfista aspoň vyskúšať, bez ohľadu na úroveň jeho zručností.

 

Driver Taylor Made Qi10

 

KOMPLETNÝ VÝKON

Driver  Qi10, zabalený v čistom a sebavedomom dizajne, bol strategicky navrhnutý tak, aby pomohol hráčom optimalizovať vzdialenosť a zlepšiť tolerantnosť.

Vyznačuje sa nižšie umiestnením ťažiskom v porovnaní voči modelu Stealth 2, ako aj vyšším momentom zotrvačnosti, čím poskytuje vyvážený výkon bez akýchkoľvek kompromisov.

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

OSVEDČENÉ TECHNOLÓGIE TAYLOR MADE

Driver Qi10 umožňuje aj štandardné nastavovanie drivera Taylor Made, tzn. jemne doladiť uhol úderovej plochy ako aj nastavenie loftu pomocou 4° nastavovacej skrutky.

 

 

Obsahuje tiež osvedčenú technológiu Thru-Slot Speed Pocket™, ktorá je základom technológie Taylor Made na zachovanie optimálnej rýchlosti loptičky pri úderoch zasiahnutých na nízkej časti úderovej plochy.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

Driver Qi10 je strategicky navrhnutý tak, aby pomohol hráčom optimalizovať vzdialenosť a maximalizoval odpustenie, a to je zabalené v čistom, dôveru vzbudzujúcom dizajne.

Je zameraný na golfistov, ktorí hľadajú dokonalú kombináciu vzdialenosti a odpúšťania.

 

 

Driver Taylor Made Qi10  LS (low spin)

 

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je dosiahnuť, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac tolerantný.

Qi10 LS sa môže pochváliť pridanou úrovňou nastaviteľnosti s nízkou rotáciou pre hráčov s vysokou rýchlosťou švihu, ktorí hľadajú zníženie rotácie, tj. nižší spin.

 

VÝKON  AKO NA TOUR PRE LEPŠIEHO HRÁČA

Qi10 LS poskytuje nižšiu rotáciu a nižší štart, a je navrhnutý tak, aby optimalizoval výkon pre hráčov s vysokou rýchlosťou švihu.

Je vybavený hlbšou úderovou plochou a kompaktnejším celkovým tvarom hlavy, čím je preferovaným driverom pre športovcov tímu  Taylor Made Tour, vrátane Tigera Woodsa,  Tommyho Fleetwooda, atd.

 

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

PREPRACOVANÁ KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO ZÁVAŽIA

Nové efektívnejšie pohyblivé závažie obsahuje 18g oceľové posuvné závažie, ktoré je umiestnené v inovatívnom koľajnicovom systéme.

Strategické tvarovanie pozdĺž podrážky hlavy je navrhnuté tak, aby poskytovalo lepšiu aerodynamiku so zníženou turbulenciou.

Prepracovaná štruktúra umožňuje, aby sa nastaviteľné závažie pohybovalo ďalej vpred a nižšie v porovnaní s predchodcom, čo má za následok nižší bod rovnováhy a optimalizovanú zotrvačnosť pre tolerantnejší zážitok z nízkej rotácie.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

 

Tento driver  je vhodný pre konkrétny typ atletického hráča.

Ak šviháte rýchlo, trafíte ďaleko a potrebujete znížiť rotáciu, toto je vaša voľba.

Ďalšou výhodou je nastaviteľnosť, na ktorú si mnohí fanúšikovia značky Taylor Made zvykli. Ak je pohyblivá váha vašim priateľom, nehľadajte nič iné ako Qi10 LS.

 

 

Driver Taylor Made Qi10 MAX HL  

Posuňte svoju hru do nových výšin s novým driverom Qi10 Max HL (High & Light).

Táto špeciálna konfigurácia, ktorá je sústredená okolo ultraľahkého balíka komponentov, je navrhnutá tak, aby maximalizovala rýchlosť hlavy palice, vystrelila loptičku vyššie a poskytla väčšiu nosnú vzdialenosť pri strednej rýchlosti švihu.

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je dosiahnuť, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac tolerantný.

Qi10 MAX HL je navrhnutý tak, aby poskytoval vyššiu rýchlosť hlavy palice a vyšší štart loptičky.

 

SKONŠTRUOVANÉ  PRE TOLERANTNOSŤ  A STABILITU

Driver Qi10 Max HL má plytší tvar hlavy, ktorý siaha spredu dozadu a výrazne zvyšuje zotrvačnosť tým, že umožňuje umiestniť hmotu ďalej od stredu hlavy palice.

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

Model Taylor Made Qi10 MAX HL sa dá kúpiť iba na objednávku, ako custom riešenie pre konkrétneho zakaznika.

Doporučujeme využiť služby custom fittingu -  teda správny výber najvhodnejších golfových palíc pre hru konkrétneho golfistu na základe merania pri úderoch  a doporučenia fitérom.

 

Copyright: Golf Centrum s.r.o

 

Galéria

Palice Taylor Made Qi10 – odpúšťanie majú v rodine

24.01.2024

Golfové palice

 

Palice Taylor Made Qi10

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac odpúšťajúci.

Rodina Qi10 je navrhnutá pre vyváženú zmes vzdialenosti a tolerantnosti voči nepresne trafeným ranám.

Moment zotrvačnosti (MOI) je technický termín, ktorý sa v golfe často používa, a hoci to môže byť bežný výraz pre inžinierov, je to koncept, ktorý ste možno až tak nepoznali. Doteraz.

 

 

Čo vlastne  je MOMENT ZOTRVAČNOSTI?

V golfe je najjednoduchšie vysvetlenie momentu zotrvačnosti (MOI) toto: MOI = odpúšťanie. Čím vyššie číslo momentu zotrvačnosti, tým je palica zhovievavejšia voči nepresne trafeným ranám a teoreticky je ňou ľahšie dosiahnuteľná dobrá rana.

Ale poďme sa ponoriť trochu hlbšie, aby sme pochopili vedu za týmto základným meradlom konštrukcie golfových palíc.

 

 

DEFINOVANIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI

Pre fyzikov je moment zotrvačnosti mierou odporu objektu voči zmene počas pohybu.

Je za tým  komplikovaný vzorec, ktorý zahŕňa osový vplyv, rozloženie hmoty a rotáciu.

Keďže čitate tento článok na našej stránke, ste golfista a nie fyzik, preto vysvetlenie zjednodušíme na výrazy, ktoré vo svete golfu dávajú väčší zmysel.

Zjednodušme to na odolnosť hlavy palice voči skrúteniu, keď narazí na golfovú loptičku pri úderoch trafených mimo ideálneho stredu (sweet spot).

Hlava palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) odoláva krúteniu viac ako hlava palice s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI).

Čím menej sa hlava palice pri údere skrúti, tým viac energie dokáže preniesť na golfovú loptičku, a tým lepší je úder a aj dosiahnutý výsledok.

 

 

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI & KONŠTRUKCIA PALICE

Keďže údery mimo ideálneho stredu palice sú u golfistov na všetkých úrovniach bežné,  v Taylor Made sa zamerali na moment zotrvačnosti (MOI), aby zmiernili tento dopad.

Konštruktéri golfových palíc Taylor Made sú čarodejníci s MOI. Dokázali vyladiť rozloženie hmotnosti, veľkosť hlavy a ďalšie faktory, aby optimalizovali moment zotrvačnosti pre každý typ palice a dosiahli požadovaný výsledok odpalu, rotácie a vzdialenosti pri nepresne trafených úderoch.

Vysoký moment zotrvačnosti (MOI) znamená, že hmotnosť je strategicky umiestnená do hlavy palice, ďalej od pätky.

Toto šikovné rozloženie hmotnosti pomáha úderovej ploche palice zostať priamo v údere, aj keď nepredvediete dokonalý úder a odpálite loptičku mimo optimálneho bodu odpalu (sweet spot). Výsledkom je, že úderová plocha palice sa s menšou pravdepodobnosťou skrúti alebo pootočí pri zásahoch mimo stredu, čo uľahčuje udržanie kontroly pri odpale.

Iný spôsob, ako to vysvetliť: hlava palice sa pohybuje naozaj rýchlo, kým ňou šviháte a loptička je nehybná. Ak je miesto nárazu v čase kolízie medzi loptičkou a palicou smerom k špičke, tvár palice sa prirodzene bude chcieť otočiť/otvoriť. Ak príde k nárazu na pätku, tvár palice sa bude chcieť zavrieť.

U  palíc s konštrukciou s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI) to môže viesť k rôznym zlým výsledkom. Palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) tieto javy minimalizujú a hráč golfu je schopný dosiahnuť konzistentnejší výkon aj pri chybných zásahoch.

 

 

SWEET SPOT & RÝCHLOSŤ LOPTIČKY

Sweet spot je ideálnym miestom na úderovej ploche palice, ktorým keď sa zasiahne loptička pri údere, výsledkom je maximálna rýchlosť a vzdialenosť loptičky.

Moment zotrvačnosti môže ovplyvniť veľkosť a umiestnenie sweet spotu. Hlava palice s vyšším momentom zotrvačnosti (MOI)  bude mať väčší sweet spot, čo znamená, že je pravdepodobnejšie, že dosiahneme maximálnu rýchlosť loptičky a tým pádom dosiahneme aj väčšiu vzdialenosť.

 Na druhej strane, hlava palice s nižším momentom zotrvačnosti bude mať menší sweet spot, čo znamená, že pri zásahoch mimo stredu je väčšia pravdepodobnosť, že stratíme rýchlosť loptičky a vzdialenosť.

 

LET A DISPERZIA LOPTIČKY

Moment zotrvačnosti tiež ovplyvňuje let loptičky a rozptyl pri dopade.

Hlava palice s vyšším momentom zotrvačnosti vytvorí konzistentnejší let loptičky a užší rozptyl. Je to preto, že je menej pravdepodobné, že sa hlava palice skrúti alebo otočí pri zásahu mimo stredu, výsledkom čoho je stabilnejšia a predvídateľnejšia strela.

Na druhej strane hlava palice s nižším momentom zotrvačnosti môže produkovať nepravidelnejší let lopty a širší rozptyl, čo sťažuje kontrolu pri dopade loptičky.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI (MOI) PRI PALICIACH

Golfové palice nie sú zvyčajne označené číslom MOI rovnakým spôsobom, tak ako sú štandardne označené uhlom loftu alebo tuhosťou shaftu. Avšak pri každom type palice (driver, fairway, železá, putter) existuje množstvo premenných, ktoré môžu ovplyvniť moment zotrvačnosti.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI DRIVEROCH

Pokiaľ ide o drivre, moment zotrvačnosti je kritickým faktorom.

Drivre s vysokým momentom zotrvačnosti môžu dosahovať menšie krútenie pri zásahoch mimo stredu, čo je životne dôležité pre udržanie rýchlosti a smeru loptičky pri odpaloch z odpaliska. Konštruktéri Taylor Made často posúvajú limity momentu zotrvačnosti až na hranu v rámci predpisov USGA, využívajúc pokročilé materiály a dizajn hlavy palíc, vrátane obvodového zaťaženia a strategického umiestnenia ťažiska na maximalizáciu momentu zotrvačnosti, vďaka čomu sú zhovievavé pre ľudí s vysokým aj nízkym handicapom.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI PUTROCH

Putter je možno najviac na presnosť orientovaná palica v golfovom bagu a moment zotrvačnosti pri nej hrá významnú úlohu.

Putter s vyšším momentom zotrvačnosti odolá krúteniu pri úderoch mimo stredu, čo môže spôsobiť obrovský rozdiel v smere loptičky na greenoch a konzistentnosti tempa.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI ŽELEZÁCH

Sady želiez profitujú z momentu zotrvačnosti v zmysle lepšej kontroly nad letom loptičky a konzistentného letu loptičky.

Železá s vyšším momentom zotrvačnosti pomáhajú eliminovať tresty za chybné zásahy. Výrobcovia palíc používajú rôzne technológie na dosiahnutie vyššieho MOI, ako je vloženie dutín do hlavy palíc a úpravy obvodového vyváženia.

Železá s vyšším momentom zotrvačnosti môžu byť obzvlášť užitočné pre ľudí so stredným až vysokým hendikepom, ktorí vyžadujú od golfovej palice dodatočné odpúšťanie.

Naopak, železá s nižším momentom zotrvačnosti môžu ponúkať lepšie možnosti tvarovania rany, ktoré uprednostňujú hráči s vyššou rýchlosťou švihu, požadujúci veľkú presnosť úderu loptičky.

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI WEDŽIACH

Wedže majú zvyčajne nižší moment zotrvačnosti v porovnaní s inými palicami, pretože sú navrhnuté primárne pre schopnosť úderov okolo greenov.  

Koncept momentu zotrvačnosti však stále platí. Napríklad, niektoré wedže budú používať konštrukčné prvky, ako sú väčšie plochy hlavy alebo špecifické typy drážkových vzorov na úderovej ploche, aby pomohli minimalizovať stratu rotácie pri zásahoch mimo stredu, čo môže pomôcť pri plných švihoch z férveje alebo rafu.

 

 

MOMENT ZOTRVAČNOSTI PRI FÉRVEJOVÝCH DREVÁCH

Férvejové drevo s vyšším momentom zotrvačnosti poskytuje stabilnú úderovú plochu pri odpale, najmä pri zásahoch mimo stredu, čo je bežný jav pri golfistoch všetkých úrovní a zručností pri hraní férvejovými drevami.

Pridaná tolerancia pri paliciach s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) pomáha udržiavať rýchlosť loptičky, znižuje rozptyl, čo môže umožniť zásadný rozdiel výsledku - medzi trafením grínu napr. na dlhom 5-páre  alebo trafením férveje na úzkom 4-páre.

 

 

Driver Taylor Made Qi10 MAX

 

Čím väčšia zotrvačnosť, tým zhovievavejší driver. Hoci tento koncept znie dosť jednoducho, jeho reálne dosiahnutie v konštrukcii palíc je úplne iný príbeh.

Predstavujeme vám driver Taylor Made  Qi10 Max: zažite rýchlosť Taylor Made s vysokou tolerantnosťou a vysokým momentom zotrvačnosti 10K.

 

 

POROZUMENIE MOMENTU ZOTRVAČNOSTI

Pre fyzikov je moment zotrvačnosti mierou odporu objektu voči zmene počas pohybu. Je za tým  komplikovaný vzorec, ktorý zahŕňa osový vplyv, rozloženie hmoty a rotáciu.

Pretože sme golfisti a nie fyzici, vysvetlenie zjednodušíme: je to všetko o stabilite a tolerancii pri údere. Zjednodušme to na odolnosť hlavy palice voči skrúteniu, keď narazí na golfovú loptičku pri úderoch trafených mimo ideálneho stredu (sweet spot).

Hlava palice s vysokým momentom zotrvačnosti (MOI) odoláva krúteniu viac ako hlava palice s nízkym momentom zotrvačnosti (MOI). Čím menej sa hlava palice pri údere skrúti, tým viac energie dokáže preniesť na golfovú loptičku, a tým lepší je úder a aj dosiahnutý výsledok.

Keď hovoríme, že Qi10 Max sa môže pochváliť momentom zotrvačnosti 10K, nehádžeme len čísla – definujeme novú hranicu odpúšťania.

Ako bolo dosiahnutý momentom zotrvačnosti 10 000?

 

 

SKONŠTRUOVANÉ PRE ODPÚŠTANIE A STABILITU

Qi10 Max má plytší tvar hlavy a dlhší o 8 mm, ktorý siaha spredu dozadu a výrazne zvyšuje zotrvačnosť tým, že umožňuje umiestniť hmotu ďalej od stredu hlavy palice.

 

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

 

Qi10 MAX: ČO REÁLNE ZNAMENÁ 10K PRE GOLFISTU?

Vo svojej najjednoduchšej forme vyšší moment zotrvačnosti  = viac odpustenia.

Vyšší moment zotrvačnosti znižuje rotáciu hlavy pri nárazoch mimo stredu, chráni rýchlosť loptičky pri nepresných zásahoch, vytvára konzistentnejšie podmienky pri vzlete.

Táto úroveň odpúšťania nie je len pocit; je to niečo, čo sa dá merať.

Driver Qi10 Max sa môže pochváliť kombinovaným celkovým momentom zotrvačnosti 10 000 g-cm² (10 K).

Tento výkon je výsledkom použitia pokrokových ľahkých materiálov, premysleného tvaru hlavy a strategického umiestnenia hmotnosti.

Je to palica, ktorú by si mal každý golfista aspoň vyskúšať, bez ohľadu na úroveň jeho zručností.

 

Driver Taylor Made Qi10

 

KOMPLETNÝ VÝKON

Driver  Qi10, zabalený v čistom a sebavedomom dizajne, bol strategicky navrhnutý tak, aby pomohol hráčom optimalizovať vzdialenosť a zlepšiť tolerantnosť.

Vyznačuje sa nižšie umiestnením ťažiskom v porovnaní voči modelu Stealth 2, ako aj vyšším momentom zotrvačnosti, čím poskytuje vyvážený výkon bez akýchkoľvek kompromisov.

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

OSVEDČENÉ TECHNOLÓGIE TAYLOR MADE

Driver Qi10 umožňuje aj štandardné nastavovanie drivera Taylor Made, tzn. jemne doladiť uhol úderovej plochy ako aj nastavenie loftu pomocou 4° nastavovacej skrutky.

 

 

Obsahuje tiež osvedčenú technológiu Thru-Slot Speed Pocket™, ktorá je základom technológie Taylor Made na zachovanie optimálnej rýchlosti loptičky pri úderoch zasiahnutých na nízkej časti úderovej plochy.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

Driver Qi10 je strategicky navrhnutý tak, aby pomohol hráčom optimalizovať vzdialenosť a maximalizoval odpustenie, a to je zabalené v čistom, dôveru vzbudzujúcom dizajne.

Je zameraný na golfistov, ktorí hľadajú dokonalú kombináciu vzdialenosti a odpúšťania.

 

 

Driver Taylor Made Qi10  LS (low spin)

 

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je dosiahnuť, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac tolerantný.

Qi10 LS sa môže pochváliť pridanou úrovňou nastaviteľnosti s nízkou rotáciou pre hráčov s vysokou rýchlosťou švihu, ktorí hľadajú zníženie rotácie, tj. nižší spin.

 

VÝKON  AKO NA TOUR PRE LEPŠIEHO HRÁČA

Qi10 LS poskytuje nižšiu rotáciu a nižší štart, a je navrhnutý tak, aby optimalizoval výkon pre hráčov s vysokou rýchlosťou švihu.

Je vybavený hlbšou úderovou plochou a kompaktnejším celkovým tvarom hlavy, čím je preferovaným driverom pre športovcov tímu  Taylor Made Tour, vrátane Tigera Woodsa,  Tommyho Fleetwooda, atd.

 

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

PREPRACOVANÁ KONŠTRUKCIA POSUVNÉHO ZÁVAŽIA

Nové efektívnejšie pohyblivé závažie obsahuje 18g oceľové posuvné závažie, ktoré je umiestnené v inovatívnom koľajnicovom systéme.

Strategické tvarovanie pozdĺž podrážky hlavy je navrhnuté tak, aby poskytovalo lepšiu aerodynamiku so zníženou turbulenciou.

Prepracovaná štruktúra umožňuje, aby sa nastaviteľné závažie pohybovalo ďalej vpred a nižšie v porovnaní s predchodcom, čo má za následok nižší bod rovnováhy a optimalizovanú zotrvačnosť pre tolerantnejší zážitok z nízkej rotácie.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

 

Tento driver  je vhodný pre konkrétny typ atletického hráča.

Ak šviháte rýchlo, trafíte ďaleko a potrebujete znížiť rotáciu, toto je vaša voľba.

Ďalšou výhodou je nastaviteľnosť, na ktorú si mnohí fanúšikovia značky Taylor Made zvykli. Ak je pohyblivá váha vašim priateľom, nehľadajte nič iné ako Qi10 LS.

 

 

Driver Taylor Made Qi10 MAX HL  

Posuňte svoju hru do nových výšin s novým driverom Qi10 Max HL (High & Light).

Táto špeciálna konfigurácia, ktorá je sústredená okolo ultraľahkého balíka komponentov, je navrhnutá tak, aby maximalizovala rýchlosť hlavy palice, vystrelila loptičku vyššie a poskytla väčšiu nosnú vzdialenosť pri strednej rýchlosti švihu.

Hľadanie zotrvačnosti

Cieľom novej rodiny palíc Taylor Made Qi10 je dosiahnuť, aby bol každý driver,  za pomoci pokročilej konštrukcie z viacerých materiálov na zvýšenie zotrvačnosti, čo najviac tolerantný.

Qi10 MAX HL je navrhnutý tak, aby poskytoval vyššiu rýchlosť hlavy palice a vyšší štart loptičky.

 

SKONŠTRUOVANÉ  PRE TOLERANTNOSŤ  A STABILITU

Driver Qi10 Max HL má plytší tvar hlavy, ktorý siaha spredu dozadu a výrazne zvyšuje zotrvačnosť tým, že umožňuje umiestniť hmotu ďalej od stredu hlavy palice.

 

NOVÁ INFINITY KARBÓNOVÁ KORUNKA

Nová uhlíková Infinity Carbon Crown pokrýva až 97 % celkovej plochy korunky, čím umožňuje prerozdelenie váhy a lepšiu toleranciu voči menej presne trafeným úderom.

Infinity Crown, využívaná v celej rodine Qi10, predstavuje významný skok vpred v konštrukcii karbónovej korunky TaylorMade.

Rozšírením uhlíkových vlákien do krajného obvodu hlavy a ich vyrovnaním s hornou časťou tváre tento nový dizajn maximalizuje úsporu hmoty.

Tento inovatívny prístup odstraňuje nadváhu, ktorá sa predtým nachádzala v menej výhodných pozíciách, čo vedie k optimálnemu prerozdeleniu hmoty pre nižšie ťažisko a lepšie spinové vlastnosti.

Poskytuje elegantný a čistý pohľad zvrchu na úderovú plochu, ktorý sa spája s jemnými líniami zarovnávajúcimi povrch hlavy, čím vytvára predpoklad dôvery a úspechu tohto drivera.

 

ZLEPŠENÝ PRENOS ENERGIE

Tretia generácia úderovej plochy - 60X Carbon Twist Face® sa môže pochváliť výrazne ľahšou úderovou plochou tváre ako tradičné titánové konštrukcie.

Tento technický počin znižuje prednú hmotnosť hlavy drivera, maximalizuje prenos energie pri náraze pre lepšiu rýchlosť loptičky a zachovaný výkon aj pri úderoch mimo ideálneho stredu.

Vyvinutá vnútorná podporná konštrukcia, ktorá spája tvár (úderovú plochu) a chráni udržanie rýchlosti loptičky aj pri zásahoch mimo stredu.

Model Taylor Made Qi10 MAX HL sa dá kúpiť iba na objednávku, ako custom riešenie pre konkrétneho zakaznika.

Doporučujeme využiť služby custom fittingu -  teda správny výber najvhodnejších golfových palíc pre hru konkrétneho golfistu na základe merania pri úderoch  a doporučenia fitérom.

 

Copyright: Golf Centrum s.r.o

 

Galéria